Atrial Fibrilasyon Belirtileri, Nedenleri Bitkisel Tedavi Cozum Yollari

Atrial Fibrilasyon Belirtileri, Nedenleri Bitkisel Tedavi Cozum Yollari Tanı kriterleri P dalgaları görülmez (çünkü atriyum kontraksiyonu yoktur). P dalgaları yerine fibrilasyon dalgaları vardır. Bu nedenle bazal çizgi (baseline) düzensizdir. Fibrilasyon dalgaları belirgin olursa kaba dalgalı atriyal fibrilasyon, belirsiz olursa ince dalgalı (fine atrial fibrillation) denir. QRS araları eşit değildir. Önceden dal bloğu olan bir hastada yüksek ventrikül cevaplı atriyal fibrilasyon geliştiğinde ilk bakışta ventriküler taşikardi (VT) zannedilebilir. Ancak QRS aralarının düzensiz olması atriyal fibrilasyonu düşündürür. Klinik önemi Atriyal fibrilasyon hastasında atriyum hızı 350-500/dakika arasında iken ventrikül cevabı genellikle 100-180/dakika arasındadır. Ventrikül cevabının daha düşük olması durumunda atriyoventriküler blok veya ventikül cevabını yavaşlatan ilaç kullanımı (digoksin, beta bloker, verapamil, diltiazem, amiodarone gibi) düşünülmelidir. Ventrikül cevabının daha yüksek olması durumunda Wolff-Parkinson-White (WPW) Sendromu olabileceği akla gelmelidir. WPW sendromunda atriyumdaki fibrilasyon dalgalarının aksesuar yol üzerinden ventriküle geçişleri kolay olabileceği için bu hastalarda senkopp veya ventrikül fibrilasyonuna yol açabilir. Digoksin almakta olan bir kişide QRS aralarında eşitlenmeler görülürse digoksin zehirlenmesi olabileceği akla gelmelidir. Eşitlenmeler AV tam blok gelişmesine bağlıdır. AV tam blok gelişince da QRS'li ise nodal ritm, geniş QRS'li ise idioventriküler ritm devreye girmiş demektir. Önceden dal bloğu olan bir hastada yüksek ventrikül cevaplı atriyal fibrilasyon geliştiğinde ilk bakışta ventriküler taşikardi (VT) zannedilebilir. Ancak QRS aralarının düzensiz olması ile VT olmadığı anlaşılır. Yoğun bakımda monitorize edilen atriyal fibrilasyonlu hastalarda R-R aralıkları sürekli değiştiği için monitördeki kalp hızı da anlık değişimler gösterir. Bu durumda monitördeki anlık rakamlara bakarak kalp hızı belirlenemez. Atriyal fibrilasyon kalp debisinde yaklaşık %20'lik bir azalmaya yol açar: hasta efor kapasitesinde azalma, çarpıntı ve çabuk yorulmadan şikayet eder. Atriyal fibrilasyon sol atriyumda staz yaparak sol atriyum içinde trombüs oluşumunu kolaylaştırır. Bu durum sistemik tromboemboli riskini artırır. Kontraindike olmadıkça atriyal fibrilasyon hastalarının oral antikoagülan (warfarin) alması önerilmektedir. Yüksek ventrikül cevaplı atriyal fibrilasyonda ilk bakışta QRS araları eşitmiş gibi görünebilir. Atriyal fibrilasyon bazen kalıcı olur, bazı hastalarda ise ataklar halinde gelir. Ataklar kısa sürüyorsa standart EKG'de tespit edilmesi çok zordur. Bu durumda 24 saatlik Holter kayıtlarında paroksismal atriyal fibrilasyon atakları yakalanabilir. Atriyal flutter hastaları ile kıyaslandığında, atriyal fibrilasyon hastalarındaki yüksek ventrikül cevabının farmakolojik kontrolü daha kolaydır.